نان خشک مادرانه

تهیه شده از آرد کامل گندم

مجموع: 60,000 تومان  • نان خشک مادرانه تهیه شده از آرد کامل گندم دیم خراسان می باشد

  • نان خشک ماندگاری طولانی به مدت 4 ماه را دارد

  • برای غذاهای آبکی بسیار مناسب است مثل آب دوغ خیار

  • وزن هر بسته نان خشک 0.5 کیلوگرم می باشد

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: بسته
  • نان خشک مادرانه تهیه شده از آرد کامل گندم دیم خراسان می باشد

  • نان خشک ماندگاری طولانی به مدت 4 ماه را دارد

  • برای غذاهای آبکی بسیار مناسب است مثل آب دوغ خیار

  • وزن هر بسته نان خشک 0.5 کیلوگرم می باشد