همبرگر گوسفندبوقلمون

  • وزن همبرگر گوسفندبوقلمون : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم همبرگر گوسفندبوقلمون : 240,000 تومان
مجموع: 240,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 2