جگر گوسفندی

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم جگر گوسفندی : 995,000 تومان
مجموع: 995,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم