شقه گوسفندی

 • وزن شقه گوسفندی : 11 کیلوگرم
 • مبلغ هر کیلوگرم شقه گوسفندی : 758,000 تومان
مجموع: 8,338,000 تومان • شقه گوسفندی نصف یک لاشه کامل گوسفند می باشد

 • به صرفه ترین قیمت برای خرید گوشت گوسفندی

 • شامل خورشتی بی استخوان و با استخوان مناسب آبگوشت و چرخ کرده

 • دارای دو عدد ماهچیه و حداقل 4 کیلو مجموع خورشتی با استخوان و بی استخوان

 • حدود ضایعات یک شقه یک کیلو می باشد

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
 • شقه گوسفندی نصف یک لاشه کامل گوسفند می باشد

 • به صرفه ترین قیمت برای خرید گوشت گوسفندی

 • شامل خورشتی بی استخوان و با استخوان مناسب آبگوشت و چرخ کرده

 • دارای دو عدد ماهچیه و حداقل 4 کیلو مجموع خورشتی با استخوان و بی استخوان

 • حدود ضایعات یک شقه یک کیلو می باشد