دل مرغ

  • وزن دل مرغ : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم دل مرغ : 0 تومان
مجموع: 0 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد