کتف و بال

  • وزن کتف و بال : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم کتف و بال : 140,000 تومان
مجموع: 140,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 1