نان مادرانه

تهیه شده از آرد کامل گندم

 • هر بسته نان مادرانه : 10 عدد
 • مبلغ هر عدد نان مادرانه : 8,700 تومان
مجموع: 87,000 تومان • ارسال بالای 4 بسته رایگان می باشد.

 • این نان از گندم کامل تشکیل شده و فاقد هرگونه افزودنی است

 • در آرد سفید قسمت اعظم مواد مغذی و مفید آرد را می گیرند و مواد شیمیایی مثل جوش شیرین و اسید فولیک به آن اضافه می کنند

 • فرایند تخمیر آرد کامل بسیار مشکل تراز آرد سفید است و به مهارت و زمان بیشتری احتیاج دارد

 • بهترین آرد آردی است که هیچگونه موادی نه کم بشود و نه اضافه شود

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: بسته
 • ارسال بالای 4 بسته رایگان می باشد.

 • این نان از گندم کامل تشکیل شده و فاقد هرگونه افزودنی است

 • در آرد سفید قسمت اعظم مواد مغذی و مفید آرد را می گیرند و مواد شیمیایی مثل جوش شیرین و اسید فولیک به آن اضافه می کنند

 • فرایند تخمیر آرد کامل بسیار مشکل تراز آرد سفید است و به مهارت و زمان بیشتری احتیاج دارد

 • بهترین آرد آردی است که هیچگونه موادی نه کم بشود و نه اضافه شود