خورشتی خالص گوسفندی

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم خورشتی خالص گوسفندی : 1,410,000 تومان
مجموع: 1,410,000 تومان  • خورشتی گوسفندی از ران و دست و راسته گوسفندی بدون چربی و ضایعات می باشد

  • وزن فاکتور و وزن بسته یکی می باشد

  • قیمت محاسبه شده بدون ضایعات می باشد

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم
  • خورشتی گوسفندی از ران و دست و راسته گوسفندی بدون چربی و ضایعات می باشد

  • وزن فاکتور و وزن بسته یکی می باشد

  • قیمت محاسبه شده بدون ضایعات می باشد