گوشت شترمرغ

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم گوشت شترمرغ : 598,000 تومان
مجموع: 598,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم