نیم شقه ران گوسفندی

 • وزن نیم شقه ران گوسفندی : 6 کیلوگرم
 • مبلغ هر کیلوگرم نیم شقه ران گوسفندی : 795,000 تومان
مجموع: 4,770,000 تومان • نیم شقه ران نصف یک شقه از سمت ران گوسفند می باشد

 • میزان خورشتی آن نسبت به نیم شقه معمولی مقداری بیشتر است

 • برای کسانی که فقط خورشتی و چرخ کرده استفاده می کنند مناسب است

 • نیم شقه ران شامل یک عدد ران یک راسته و یک قلوه گاه می باشد

 • حدود ضایعات نیم شقه ران بعد از پاک کردن 500 گرم می باشد

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
 • نیم شقه ران نصف یک شقه از سمت ران گوسفند می باشد

 • میزان خورشتی آن نسبت به نیم شقه معمولی مقداری بیشتر است

 • برای کسانی که فقط خورشتی و چرخ کرده استفاده می کنند مناسب است

 • نیم شقه ران شامل یک عدد ران یک راسته و یک قلوه گاه می باشد

 • حدود ضایعات نیم شقه ران بعد از پاک کردن 500 گرم می باشد