پاچه گوسفندی

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم پاچه گوسفندی : 68,000 تومان
مجموع: 68,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم