گوشت گوساله

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم گوشت گوساله : 560,000 تومان
مجموع: 560,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم