زبان گوساله

  • وزن زبان گوساله : 2 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم زبان گوساله : 495,000 تومان
مجموع: 990,000 تومان  • زبان گوساله های مجموعه از گوساله های جوان تهیه شده

  • زمان پخت مناسبی دارد

  • اگر به صورت صحیح پخته شود عطر خوبی دارد

  • برای پخت مناسب زبان گوساله میتونید به پیج خوشخوراک مراجعه بفرمایید

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
  • زبان گوساله های مجموعه از گوساله های جوان تهیه شده

  • زمان پخت مناسبی دارد

  • اگر به صورت صحیح پخته شود عطر خوبی دارد

  • برای پخت مناسب زبان گوساله میتونید به پیج خوشخوراک مراجعه بفرمایید