ران مرغ

  • وزن ران مرغ : 0.5 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم ران مرغ : 98,000 تومان
مجموع: 49,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد