شینسل ران مرغ

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم شینسل ران مرغ : 210,000 تومان
مجموع: 210,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم