سردست گوسفندی

 • وزن سردست گوسفندی : 3.200 کیلوگرم
 • مبلغ هر کیلوگرم سردست گوسفندی : 768,000 تومان
مجموع: 2,457,600 تومان • سردست گوسفندی شامل ماهیچه خورشتی مقدارکم مناسب چرخ و دارای 8 دنده می باشد

 • نسبت به ران ضایعات و استخوان بیشتری دارد. به همین علت قیمت آن نزدیک به شقه هست

 • سردست مخصوص خانواده های کم جمعیت هست. کسانی که هم خورشتی هم چرخ کرده هم آبگوشتی استفاده دارن

 • برای کسانی که چرخی خالص گوسفندی استفاده می کنند نیز بسیار مناسب هست. با توجه به مقدار کم چربی

 • ضمنا بسیار خورشتی لذیذی هم دارد

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
 • سردست گوسفندی شامل ماهیچه خورشتی مقدارکم مناسب چرخ و دارای 8 دنده می باشد

 • نسبت به ران ضایعات و استخوان بیشتری دارد. به همین علت قیمت آن نزدیک به شقه هست

 • سردست مخصوص خانواده های کم جمعیت هست. کسانی که هم خورشتی هم چرخ کرده هم آبگوشتی استفاده دارن

 • برای کسانی که چرخی خالص گوسفندی استفاده می کنند نیز بسیار مناسب هست. با توجه به مقدار کم چربی

 • ضمنا بسیار خورشتی لذیذی هم دارد