چرخ‌کرده گوسفندبوقلمون

  • وزن چرخ‌کرده گوسفندبوقلمون : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم چرخ‌کرده گوسفندبوقلمون : 345,000 تومان
مجموع: 345,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 1