سینه بوقلمون بی استخوان

  • وزن سینه بوقلمون بی استخوان : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم سینه بوقلمون بی استخوان : 2,150,000 تومان
مجموع: 2,150,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 1