قلوه گاه گوسفندی

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم قلوه گاه گوسفندی : 710,000 تومان
مجموع: 710,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم