همبرگر گوسفندگوساله

  • وزن همبرگر گوسفندگوساله : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم همبرگر گوسفندگوساله : 375,000 تومان
مجموع: 375,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 2