فیله مرغ

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم فیله مرغ : 225,000 تومان
مجموع: 225,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم