مغز ران بوقلمون

  • وزن مغز ران بوقلمون : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم مغز ران بوقلمون : 315,000 تومان
مجموع: 315,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 1