شینسل سینه

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم شینسل سینه : 195,000 تومان
مجموع: 195,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم