قلم گوساله

  • وزن قلم گوساله : 2 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم قلم گوساله : 85,000 تومان
مجموع: 170,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 1