گوشت شتر

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم گوشت شتر : 750,000 تومان
مجموع: 750,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم