ران گوسفندی

 • وزن ران گوسفندی : 3.800 کیلوگرم
 • مبلغ هر کیلوگرم ران گوسفندی : 948,000 تومان
مجموع: 3,602,400 تومان • ران گوسفند بیشتر برای خورشت استفاده می شود

 • با توجه به مقدار گوشت زیاد و ضایعات کم قیمت بیشتری نسبت به شقه دارد

 • حدودا در هر کیلو 80 گرم ضایعات است

 • برای کسانی که فقط از گوشت گوسفندی برای خورشت استفاده می کنند مناسب است

 • برای کسانی که چرخ کرده گوسفندی بدون چربی مصرف دارن گزینه مناسبی است

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
 • ران گوسفند بیشتر برای خورشت استفاده می شود

 • با توجه به مقدار گوشت زیاد و ضایعات کم قیمت بیشتری نسبت به شقه دارد

 • حدودا در هر کیلو 80 گرم ضایعات است

 • برای کسانی که فقط از گوشت گوسفندی برای خورشت استفاده می کنند مناسب است

 • برای کسانی که چرخ کرده گوسفندی بدون چربی مصرف دارن گزینه مناسبی است