همبرگر گوسفندشتر

  • وزن همبرگر گوسفندشتر : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم همبرگر گوسفندشتر : 398,000 تومان
مجموع: 398,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 2