دنبه گوسفندی

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم دنبه گوسفندی : 298,000 تومان
مجموع: 298,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم