کف دست گوسفندی

 • وزن کف دست گوسفندی : 2 کیلوگرم
 • مبلغ هر کیلوگرم کف دست گوسفندی : 948,000 تومان
مجموع: 1,896,000 تومان • کف دست گوسفندی مانند سردست هست بدون دنده و چربی کمتر

 • میزان خورشتی آن مانند ران گوسفندی است

 • به علت ضایعات و استخوان کمتر هم قیمت ران گوسفندی می باشد

 • حدود ضایعات یک کف دست 100 گرم می باشد

 • دارای یک ماهیچه و بقیه خورشتی گوسفندی می باشد

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
 • کف دست گوسفندی مانند سردست هست بدون دنده و چربی کمتر

 • میزان خورشتی آن مانند ران گوسفندی است

 • به علت ضایعات و استخوان کمتر هم قیمت ران گوسفندی می باشد

 • حدود ضایعات یک کف دست 100 گرم می باشد

 • دارای یک ماهیچه و بقیه خورشتی گوسفندی می باشد