چرخ‌کرده گوسفندشترمرغ

  • وزن چرخ‌کرده گوسفندشترمرغ : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم چرخ‌کرده گوسفندشترمرغ : 650,000 تومان
مجموع: 650,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 1