همبرگر گوسفندی خالص

  • وزن همبرگر گوسفندی خالص : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم همبرگر گوسفندی خالص : 598,000 تومان
مجموع: 598,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 2