فیله گوساله

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم فیله گوساله : 1,035,000 تومان
مجموع: 1,035,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم