پای مرغ

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم پای مرغ : 40,000 تومان
مجموع: 40,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم