همبرگر گوسنفدشترمرغ

  • وزن همبرگر گوسنفدشترمرغ : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم همبرگر گوسنفدشترمرغ : 390,000 تومان
مجموع: 390,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 2