ران مرغ ممتاز

  • وزن ران مرغ ممتاز : 0.35 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم ران مرغ ممتاز : 115,000 تومان
مجموع: 40,250 تومان  • پاک شده بدون پوست

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
  • پاک شده بدون پوست