فیله بوقلمون

  • وزن فیله بوقلمون : 1 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم فیله بوقلمون : 295,000 تومان
مجموع: 295,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: 1