راسته گوسفندی با استخوان

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم راسته گوسفندی با استخوان : 768,000 تومان
مجموع: 1,152,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم