گوسفند زنده

  • وزن گوسفند زنده : 40 کیلوگرم
  • مبلغ هر کیلوگرم گوسفند زنده : 368,000 تومان
مجموع: 14,720,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد