راسته گوساله

  • وزن : به مقدار نیاز
  • مبلغ هر کیلوگرم راسته گوساله : 860,000 تومان
مجموع: 860,000 تومانلطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: کیلوگرم